Kongre için önemli tarihler

Kongre için önemli tarihler

Kongre İçin Önemli Tarihler
Bildiri özeti gönderme son tarihi 16 KASIM 2019
Kayıt ödeme için son tarih: 25 KASIM 2019
Kongre Programının Açıklanması 30 KASIM 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *