yazdır

Kayıt ve Katılım Ücreti
     Bildirili Katılımlar İçin
 Katılım ücreti  400 TL*
 Dinleyici Katılım ücreti  200 TL
  Katılım ücretinin yatırılacağı hesap numarası Hesap Sahibi : Tüm Eğitimciler ve Eğitim Müfettişleri Sendikası Banka Adı : Ankara Vakıfbank Meşrutiyet Şubesi IBAN : TR160001500158007294321375 IBAN : TR050001500158014642213 (euro) swift code :TVBATR2AFEX

yazdır